Sponsorbrief

<Naam bedrijf>

<t.a.v. de heer / mevrouw <Achternaam>

<Straat> < nr>

<Postcode> <PLAATS>

<Gorinchem>, <datum>

Geachte ondernemer,

Hardlopen voor de strijd tegen kanker. Dat is heel kort gezegd de gedachte achter de Roparun, de langste non-stop estafetteloop ter wereld. Hierin legt een team van acht lopers in drie dagen tijd een afstand van 530 km af tussen Parijs en Rotterdam. Op 4 juni aanstaande gaat de vijftiende editie van start. Dan zullen 203 teams met veel plezier, enthousiasme en inzet aan deze monstertocht beginnen. Met als belangrijkste doel: geld inzamelen voor de bestrijding van kanker en de opvang van kankerpatiënten.

Wat hebt u daar nu mee te maken? Als u wilt, niets natuurlijk. Maar we kloppen niet zonder reden bij u aan. Een van de teams die dit jaar aan de start verschijnen, komt namelijk uit uw directe omgeving. Dat is team 137, genaamd Het Betuwetreintje. Het bestaat uit goed getrainde lopers van de Gorcumse atletiekvereniging Typhoon, die natuurlijk graag hardlopen, maar het nóg leuker vinden om dat te doen voor een goed doel.

De Roparun is dan een geweldige uitdaging. In de eerste plaats is er de sportieve opgave. Elke deelnemer moet zo’n 65 kilometer afleggen, ofwel anderhalve marathon. Ten tweede is er het organisatorische aspect. Lopers, begeleiders, vervoermiddelen, eten en drinken, paperassen en nog veel meer, alles en iedereen moet op tijd op zijn bestemming zijn en alles moet ‘lopen’. Maar de derde uitdaging is de belangrijkste: zo veel geld bij elkaar zien te krijgen dat er na aftrek van de noodzakelijke kosten een substantieel bedrag overblijft voor het Kankerfonds. En, u begrijpt het al, daarvoor doen we een beroep op u.

Als u onze deelname aan de Roparun steunt, is uw geld om diverse redenen uitstekend besteed. Voor alles helpt u er patiënten met kanker mee, onder wie de kinderen in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Het motto van de organisatie spreekt boekdelen: t rachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Daarnaast verbindt u de naam van uw bedrijf aan een van de spectaculairste hardloopevenementen van het (buiten)land. In een (telefoon)gesprek geven we graag aan op welke manieren dat kan. Ten slotte betekent uw bijdrage een belangrijke mentale steun voor de talloze vrijwilligers die zich inzetten voor de Roparun. Daarom hopen we van harte dat ook u warmloopt voor deze bijzondere onderneming!

Binnenkort nemen we contact op om te horen wat u ervan denkt. Op de websites www.roparun.nl en www.maxwebber.nl/betuwetreintje kunt u (binnenkort) volop informatie vinden over het evenement én over team 137. Maar u mag ons natuurlijk ook altijd bellen of mailen voor nadere inlichtingen.